Hazır Beton

Çimsa, üretim, kalite ve uygulama süreçlerinin yönetilebilir olmasıyla depreme karşı dayanıklı yapıların imalatında büyük katkı sağlar, teknolojik altyapısıyla sektöre birçok kolaylıklar getirir.

    Çevreci Beton

    İçerdiği Portland Kalkerli veya Portland Cüruflu Çimento ve çimento yerine yüksek fırın cürufu/uçucu kül ikamesi ile geri dönüştürülmüş hammadde kullanımı, azaltılmış atık ve enerji verimliliği yoluyla çevreyi koruyan Çimsa’nın sürdürülebilir beton ürünleridir. Sadece Portland çimentosu içeren betona göre, fiziksel ve zararlı kimyasal etkilere karşı daha dayanıklı, çok daha uzun ömürlü, kalite güvenceli sürdürülebilir beton ürünüdür. Düşük hidratasyon ısı gelişimi ile rötre ve çatlak oluşum potansiyeli düşüktür. TS EN 206 ve TS 13515 standardına uygun olarak üretilir, kullanımı ve yerleştirilmesi kolaydır. Binalar, yapı temelleri, endüstriyel zeminler, beton yollar, liman yapıları ve köprüler, viyadükler gibi sanat yapılarında, yapı temelleri ve altyapı inşaatlarında durabilitesi daha yüksek beton çözümleri sunar.

Endüstriyel

Makro sentetik veya çelik lifler kullanılarak üretilen Çimsa’nın yapısal yüklere karşı taşıma kapasitesi yüksek, betonda etkin çatlak kontrolü sağlayan özel beton ürünleridir. Beton içerisinde homojen dağılarak döküm esnasında ve dökümden sonra istenilen beton görünümü ve dayanımı en az işçilik ve maliyetle sağlayarak, projelere uygulama kolaylığı sunar. Endüstriyel zemin betonu, stok alanı, topping betonu, liman kaplamaları, saha betonları, otoparklar, beton yollar gibi alanlarda yüksek performans gösterir.

Altyapı

Çimsa’nın betonyol, galeri, tünel, şev gibi alt yapı uygulama alanları için geliştirdiği özel beton ürünleridir. Karayolları, şehir içi ve kırsal yollar, fabrika içi yollar, rekreasyon alanları yürüyüş yolları, sahil yürüyüş, bisiklet ve koşu yolları gibi birçok ulaşım alanında kullanılabilir. Farklı yaşam alanlarında dekoratif çözümler ile çevre düzenlemenize estetik bir yorum katar.

Özel Uygulama Alanları

Çimsa, özel proje uygulamaları için de birçok çözüm sunar. Çimsa Databeton ile beton iç ve yüzey sıcaklığının ısı değişimi kayıt altına alınarak risklerin takip edilebilmesi ve müşterilerin bilgilendirilmesi sağlanır. Çimsa’nın zararlı etkenlere karşı dayanıklı Visko+ ürünü, su geçirimsizlik özelliği olan kendiliğinden yerleşen beton ürünüdür.

Yukarı